Voorkom uitholling van de AOW

  • 19 January 2022
Naar aanleiding van het aanstaande debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte IV roepen ANBO, KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden, de Landelijke Cliëntenraad, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), de Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN), ATD Vierde Wereld en KBO-Brabant de Tweede Kamer op het voornemen uit het coalitieakkoord over ontkoppeling van de AOW, terug te draaien. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval.