Nieuws

Voorkom uitholling van de AOW

  • 19 January 2022
Naar aanleiding van het aanstaande debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte IV roepen ANBO, KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden, de Landelijke Cliëntenraad, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), de Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN), ATD Vierde Wereld en KBO-Brabant de Tweede Kamer op het voornemen uit het coalitieakkoord over ontkoppeling van de AOW, terug te draaien. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval.

Brandbrief KBO-PCOB

  • 19 January 2022

KBO-PCOB in brandbrief aan Tweede Kamer: Draai ontkoppelingsplan AOW terug
 
Het is onbegrijpelijk dat het kabinet de koppeling van de AOW met het minimumloon wil loslaten. In een brandbrief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer roept KBO-PCOB op de AOW te redden en het ontkoppelingsplan in het debat over de regeringsverklaring van tafel te halen.

Maaltijdhulp

  • 1 February 2019

Maaltijdhulp vereenvoudigt keuze maaltijdservice binnen Nederland
Den Haag – Verzamelsite Maaltijdhulp draagt bij aan het vereenvoudigen van de zoektocht
naar de juiste maaltijdservice. Het platform is sinds november 2018 uit de testfase en is nu
beschikbaar voor heel Nederland. Het gebruik van Maaltijdhulp biedt handvatten aan
familie, kennissen, vrienden en mantelzorgers die op zoek zijn naar een maaltijdservice
voor een oudere die hulp kan gebruiken bij de maaltijdvoorziening.

INFO

  • 25 January 2019

Voor alle activiteiten ontvangt u een flyer met de mededelingen.

Line-Dance: woensdag van 19:00-20:00 uur, mevr. Braakmans, mevr.Meyers.
Kaarten: ieder dinsdag, 19:30 - 22:30 uur.

Beste Leden, indien u ziek bent of opgenomen in het ziekenhuis, laat ons dat even weten zodat we even kunnen bezoeken, indien u dat wilt.
Bel even, de telefoonnummers van de bestuursleden zijn bij u bekend.

Eetpunt: 2x per maand is voor iedereen, in Gasterie Dobbelsteijn Doenrade

Website KBO Doenrade is Online!!

  • 29 September 2016

Na lang wachten is de website voor de Seniorenvereniging KBO Doenrade officieel online! Hier kunt u alle informatie vinden betreffende de seniorenvereniging met al hun activiteiten, nieuwtjes, het jaarprogramma en natuurlijk niet te vergeten foto's van allerlei activiteiten, maar ook uit de historie.

Wilt u informatie over de vereniging, dan kunt u via het contactformulier contact opnemen met het secretariaat van de vereniging en zij zullen u zo snel mogelijk te woord staan.